Ca­meron

BT - - NYHEDER -

SKAT­TE­LY Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron har ik­ke haft den bed­ste uge, ef­ter at hans af­dø­de fars navn duk­ke­de op i de la­ek­ke­de Pa­na­ma-pa­pi­rer fra et ad­vo­kat­fir­ma, som an­gi­ve­ligt har hjul­pet kun­der­ne med at und­gå at be­ta­le skat i de­res hjem­lan­de. I for­bin­del­se med af­slø­rin­gen om David Ca­merons mu­li­ge for­bin­del­se til den po­ten­ti­elt be­la­sten­de skat­te­ly-skan­da­le, valg­te pre­mi­er­mi­ni­ste­ren selv at forta­el­le of­fent­lig­he­den, at han har haft ak­tier i sin fars Ba­ha­mas-ba­se­re­de fir­ma.

Ak­tier, som David Ca­meron valg-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.