ARMKRAEFT

BT - - SUNDHED -

BT PLUS Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

bt.dk/plus 1 ud af 20 dan­ske­re får tarm­kra­eft på et tids­punkt i li­vet Hvert år kon­sta­te­res ca. 4.200 nye til­fa­el­de af tarm­kra­eft, her­af ca. 2.500 i al­ders­grup­pen 50-74 år Hvert år dør ca. 2.000 per­so­ner af tarm­kra­eft. Ri­si­ko­en for til­bage­fald er størst i lø­bet af de før­ste to-tre år ef­ter endt be­hand­ling. Ca. 60 pct. er i li­ve ef­ter fem år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.