...og min skøn­ne fa­mi­lie

BT - - NYHEDER -

Ven­ner og fa­mi­lie fra na­er og fjern myl­dre­de ind til receptionen på re­stau­rant Post­går­den i Kors­ba­ek på Bak­ken, hvor Lis­bet Da­hl i går holdt re­cep­tion i an­led­ning af sin 70 års fød­sels­dag. De dob­bel­te ind­gangs­dø­re til Post­går­den var i sving uaf­brudt, da Lis­bet Da­hl holdt sin of­fi­ci­el­le fød­sels­dag. Rig­tig man­ge mød­te op for at fejre revy­dron­nin­gens run­de dag. Fle­re af ga­ester­ne er da og­så blandt Lis­bet Da­hls na­e­re ven­ner, som Ulf Pil­gaard, Birthe Kja­er og Claus Ryskja­er. Al­le ga­ester­ne blev mod­ta­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.