’Most wan­ted’kvin­de fan­get

BT - - NYHEDER -

LIK­VI­DE­RING og hun blev brutalt dra­ebt med skud fra klos hold.

Bren­da Del­ga­do er den blot ni­en­de kvin­de, som har fi­gu­re­ret på FBI-li­sten, si­den den blev op­ret­tet i 1950. Og ef­ter syv må­ne­der på flugt er hun alt­så nu an­holdt og ri­si­ke­rer døds­straf.

Iføl­ge CNN brød hen­des ja­lou­si ud i lys lue, da hun ad om­ve­je hør­te, at eks­ka­e­re­sten hav­de pra­e­sen­te­ret sin nye flam­me for fa­mi­li­en. Og at han hav­de in­vi­te­ret den un­ge tand­la­e­ge på en ro­man­tisk rej­se.

Tho­mas Class, FBI Dal­las, si­ger: »Bren­da Del­ga­do har ma­ni­p­u­le­ret al­le, hun har in­vol­ve­ret i den­ne nø­je til­ret­telag­te plan. Selv om hun al­drig selv rør­te aftra­ek­ke­ren, så er hun den an­svar­li­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.