VI­DEN­SKAB.DK

BT - - NYHEDER -

Fraekke rø­de g-stren­ge, fi­ne blon­der, se­je bok­sers­horts og lan­ge un­der­hy­le­re af uld. På ma­er­ket i me­get un­der­tøj står der, at det skal va­skes ved 40 gra­der. Men er det over­ho­ve­det varmt nok til at slå bak­te­ri­er­ne ihjel? »En­zy­mer i va­ske­pul­ve­ret fjer­ner gan­ske vidst snavs, men de slår ik­ke bak­te­ri­er ihjel. Hvis man vil va­e­re sikker på, at fa­e­ka­le bak­te­ri­er dør, skal van­det va­e­re mindst 60 gra­der,« si­ger bak­te­ri­o­log og pro­fes­sor Tho­mas Bjarns­holt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hvis man har un­der­tøj af ma­te­ri­a­ler, der kun kan tå­le 30-40 gra­der, an­be­fa­ler han, at man va­sker det se­pa­rat.

Hel­dig­vis kan bo­muld og visko­se nor­malt godt kla­re at bli­ve va­sket ved 60 og 90 gra­der, forta­el­ler en dansk rå­d­gi­ver i hy­giej­ne og va­ske­me­to­der.

»Når fa­bri­kan­ter­ne an­be­fa­ler, at sta­er­kt far­ve­de trus­ser va­skes ved 40 gra­der, er det nok for­di, de vil sik­re, at de ik­ke får re­k­la­ma­tio­ner, hvis far­ven smit­ter af på an­det va­ske­tøj, når det va­skes ved 60 el­ler 90 gra­der,« si­ger An­ne-Gre­te Ras­mus­sen, der er pen­sio­ne­ret lek­tor.

Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler og­så, at man va­sker sit un­der­tøj ved mindst 60 gra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.