VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Au­tis­me kan må­ske spo­res hos børn helt ned til 3-års al­de­ren med en un­der­sø­gel­se af, hvor bør­ne­ne kig­ger hen i so­ci­a­le sam­men­ha­en­ge. Det vi­ser ame­ri­kan­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

So­len har po­ten­ti­a­le til at ud­s­py ’su­per­fla­res’ – me­get vold­som­me sol­storme – med cir­ka 1.000 års mel­lem­rum, vi­ser ame­ri­kansk forsk­ning. Kraf­ti­ge sol­storme kan po­ten­ti­elt ødelaegge elek­tro­nik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.