Per­fek­tio­nis­me øde­la­eg­ger se­xli­vet

BT - - NYHEDER -

Det kan ødelaegge kvin­ders se­xliv og gi­ve dem psy­ki­ske pro­ble­mer, hvis ka­e­re­sten stil­ler helt ure­a­li­sti­ske krav om, hvad der skal fo­re­gå i sove­va­e­rel­set. Det vi­ser et stu­die fra det bri­ti­ske Uni­ver­si­ty of Kent. Hvis en kvin­des se­x­part­ner sa­et­ter ek­stremt hø­je stan­dar­der for, hvad hun skal pra­este­re - og hvis kvin­den ud­sa­et­ter sig for alt for me­get selv­kri­tik - kan det di­rek­te nedsa­et­te hen­des fø­lel­se af op­hid­sel­se og gi­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.