MIT FOTOALBUM

BT - - SONDAG -

Frank Clifforth, 43, med­vir­ke­de sam­men med sin barn­doms­ven Tor­ben He­in i XFa­ctor på DR. Li­ge nu ar­bej­der Frank Clifforth som am­bas­sa­dør for LVS for­e­nin­gen af va­e­re­ste­der sam­men med sku­e­spil­le­ren Al­lan Ol­sen, de ar­bej­der på at fin­de “den go­de hi­sto­rie” til po­li­ti­ker­ne, så de vil po­ste fle­re pen­ge i va­e­re­ste­der­ne, som de me­ner har stor be­tyd­ning for man­ge men­ne­sker.

En hård op­va­ekst

2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.