En i Ba­sker­lan­det

BT - - REJSER -

li­ske by­er. La­en­ge­re mod øst bli­ver der ta­et­te­re be­fol­ket, og her be­gyn­der ky­stens dej­li­ge stran­de og­så for al­vor.

Der er sand­stran­de spredt ud langs det me­ste af Ba­sker­lan­dets kyst, men de la­eng­ste og bed­ste fin­der man mod øst. Den over to km lan­ge og sa­er­de­les bre­de strand i Za­rautz er et godt ek­sem­pel, selv om den i højsa­e­so­nen kan va­e­re re­la­tivt pak­ket med be­sø­gen­de.

Der bla­e­ser of­te en pa­en vind ind fra Bi­scaya bug­ten, hvil­ket kan af­sted­kom­me sto­re bøl­ger og der­af frem­ra­gen­de for­hold for sur­fe­re. På man­ge stran­de kan man der­for ny­de sur­fer­ne prø­ve kra­ef­ter med bøl­ger­ne. Man kan dog og­så sag­tens fin­de stran­de, der lig­ger me­re i lae og der­for ik­ke ram­mes af sto­re bøl­ger.

Midt i strand­lan­det er by­en Ge­ta­ria med den fi­ne, gam­le mid­delal­der­by­del va­erd at be­sø­ge, og fra Ge­ta­ria er der ik­ke langt ind til stor­by­en San Se­ba­stián.

For­søm un­der et be­søg i Ba­sker­lan­det en­de­lig ik­ke at sup­ple­re Bil­bao og San Se­ba­stián med en kø­re­tur langs ky­sten, der for­bin­der de to by­er. Du fin­der man­ge dej­li­ge og smuk­ke op­le­vel­ser langs Ba­sker­lan­dets be­ta­gen­de kyst.

BA­SKER­LAN­DET

Trans­port:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.