Hjem­me

BT - - SPORTEN -

munds­sons fi­lo­so­fi end­nu me­re ind på ry­gra­den og det kan for­hå­bent­ligt løf­te dan­sker­nes ni­veau.

Og nu har hol­det så li­ge pra­e­cis 117 da­ge, in­den det går løs i Rio – her kan de pas­sen­de grub­le lidt over, hvor­dan de lyk­kes i olym­pisk re­gi og und­gå at la­ve de sam­me fejl som til OL i 2008 og 2012, hvor Dan­mark fl­op­pe­de beg­ge gan­ge. For lyk­kes, det skal de. Det har DHFsport­s­chef Ul­rik Wil­bek al­le­re­de be­kendt­gjort i den­ne uge: Me­dal­jer er målsa­et­nin­gen i Rio. Så må ti­den vi­se, om Gudmundur Gud­munds­son, der har et sa­et sen­sa­tio­nel­le OL-sølv­me­dal­jer med Island på cv’et, bed­re for­mår at ska­be en tra­e­nings­lejr og et mil­jø un­der le­ge­ne, som får spil­ler­ne til at fin­de de­res top­ni­veau – det var no­get, som net­op Wil­bek ik­ke ev­ne­de som land­stra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.