Re­al Madrid-re­ser­ver yd­my­ger Ei­bar

BT - - SPORTEN -

Små 20 mi­nut­ter var alt, Re­al Madrid skul­le bru­ge til at sik­re ar­bejds­ro frem mod den sva­e­re Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­le mod Wol­fsburg på tirs­dag, da Ei­bar ga­e­ste­de Ber­nabéu i Pri­me­ra Di­vi­sión.

Ef­fek­tivt kon­tr­a­spil gav tre tid­li­ge mål, og det grund­lag­de sej­ren på 4-0, hvor Re­al Madrid-tra­e­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­ne kun hav­de gi­vet gen­valg til Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Ca­se­miro og Pepe fra kam­pen mod Wol­fsburg.

Ja­mes Rod­ri­gu­ez åb­ne­de bal­let ef­ter fem mi­nut­ter på et fris­park, mens Lou­is Va­zquez, Ro­nal­do og Jesé stod for de re­ste­ren­de mål, som al­le faldt in­den pau­sen.

Sej­ren sen­der Re­al Madrid op på 72 po­int, fi­re min­dre end Barcelona og to me­re end Atlético Madrid. Ro­nal­do og co. har dog spil­let en kamp me­re end de to an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.