Ra­sen­de Rid­ders­holm

BT - - SPORTEN -

FRU­STRA­TION

»Her og nu mang­ler vi sej­re. Som hold li­der vi i øje­blik­ket. Men ik­ke af at ha­ve tabt for man­ge kam­pe. For det har vi ik­ke. Til gen­ga­eld skal vi til at la­e­re at vin­de. Det er dér, den men­tale og di­sci­pli­na­e­re ud­for­dring lig­ger.«

I for­å­rets før­ste seks kam­pe har AGF kun ero­bret fem po­int.

»Det er en ta­ber-at­ti­tu­de, hvis nog­le spil­le­re gla­e­der sig over, at vi får et en­kelt po­int mod Søn­derjy­ske. Men vi må er­ken­de, at vi som op­ryk­ke­re be­fin­der os i en pro­ces, hvor der skal ka­em­pes ek­stremt hårdt for sej­re­ne,« sag­de Glen Rid­ders­holm. Glad og skuf­fet Jes­per Lan­ge, der score­de AGFs ud­lig­nen­de mål, hav­de sva­ert ved at fin­de en gri­mas­se, der kun­ne pas­se til si­tu­a­tio­nen. Som hold li­der vi i øje­blik­ket. Men ik­ke af at ha­ve tabt for man­ge kam­pe. For det har vi ik­ke. Til gen­ga­eld skal vi til at la­e­re at vin­de. Det er dér, den men­tale og di­sci­pli­na­e­re ud­for­dring lig­ger

»Per­son­ligt er det selv­føl­ge­lig rart at kun­ne gø­re en for­skel. Men når det er sagt, er vi enormt skuf­fe­de over re­sul­ta­tet. Vi er jo bed­re end Søn­derjy­ske i før­ste halv­leg, men luk­ker dem ind i kam­pen ef­ter pau­sen. Det er alt­så for dår­ligt,« sag­de Jes­per Lan­ge, hvis kon­trakt med AGF ud­lø­ber til som­mer.

»Jeg har det fint i AGF, og vil ger­ne fort­sa­et­te klub­ben. Men der end­nu in­gen af­kla­ring om­kring min fod­bold­frem­tid,« sag­de han.

I Søn­derjy­ske-lej­ren var tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen na­e­sten li­ge så skuf­fet som kol­le­ga­en Glen Rid­ders­holm.

»Jeg sy­nes, vi hav­de fortjent sej­ren. Men i til­la­eg­sti­den får vi Silas Son­ga­ni ud­vist. Det på­fø­rer os or­ga­ni­sa­to­ri­ske pro­ble­mer. Jeg er over­be­vist om, at vi hav­de vun­det, hvis vi hav­de spil­let kam­pen til en­de med fuldt hold,« sag­de Jakob Mi­chel­sen. Kar­ri­e­rens flot­te­ste mål Han kun­ne fra si­de­li­ni­en gla­e­de sig over, at AGFs fø­ring på Jo­sip Elez’ fuld­tra­ef­fer før pau­sen, blev vendt ef­ter pau­sen.

Først gjor­de João Pe­reira det til 1-1 på ho­ved­stød, hvor­ef­ter Ada­ma Gu­ira på langskud brag­te hjem­me­hol­det for­an 2-1.

»Det er en af min kar­ri­e­res flot­te­de mål. Men at jeg ram­te den så godt, var nok og­så en smu­le hel­digt,« sag­de Ada­ma Gu­ira, der ger­ne hav­de set Søn­derjy­ske snup­pe tre po­int.

»Det vil­le ha­ve lu­net i kam­pen om me­dal­jer­ne,« sag­de midt­ba­ne­spil­le­ren med en ska­evt smil, der sig­na­le­re­de stor ae­r­g­rel­se.

AGF er med det uaf­gjor­te re­sul­tat mod Søn­derjy­ske fort­sat uden sej­re i Superligaen i det­te for­år. Så­dan er det gå­et for aar­hu­si­a­ner­ne i de før­ste seks kam­pe: 2-2 ude mod OB 0-0 hjem­me mod FC Kø­ben­havn 1-2 ude mod Es­b­jerg fB 2-2 ude mod AaB 1-1 hjem­me mod Ho­bro IK 2-2 ude mod Søn­derjy­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.