Søn­derjy­ske smi­der vig­tig sejr i over­ti­den hjem­me mod AGF

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske er til­ba­ge på an­den­plad­sen i Alka Superligaen, men søn­derjy­der­ne vil ae­r­gre sig over 2-2-re­sul­ta­tet mod AGF i går ef­ter­mid­dag.

Ada­ma Gu­iras flot­te langskuds­mål min­dre end et kvar­ter før tid så nem­lig ud til at ha­ve gi­vet top­hol­det en vig­tig sejr, men Jes­per Lan­ge øde­lag­de fe­sten med sin ud­lig­ning i tre mi­nut­ters over­tid. En stor ned­t­ur for hjem­me­hol­det, der el­lers hav­de slidt sig ind i kam­pen ef­ter en pro­ble­ma­tisk ind­led­ning. AGF sad nem­lig tungt på spil­let, og det var helt i tråd med spil­for­de­lin­gen, at for­sva­re­ren Jo­sip Elez kun­ne brin­ge ga­ester­ne i front på et me­get lidt kønt mål.

João Pe­reira ud­lig­ne­de kort ef­ter pau­sen, og med Gu­iras 2-1-mål var kam­pen vendt helt på ho­ve­d­et.

I kam­pens slut­fa­se fik Søn­derjy­skes Silas Son­ga­ni to gu­le kort, og i den ef­ter­føl­gen­de for­vir­ring fik Jes­per Lan­ge spar­ket bol­den i kas­sen og sør­ge­de der­med for AGFs fem­te uaf­gjor­te re­sul­tat i seks kam­pe i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.