End­nu et ne­der­lag til Let­land

BT - - SPORTEN -

Der er end­nu en lil­le må­ned til A-VM i Rusland, og det er den dan­ske is­ho­ck­eyland­stra­e­ner, Jan Karls­son, for­ment­lig godt til­freds med. Dan­sker­ne tab­te gårs­da­gens test­kamp med 3-4 til Let­land og af­slø­re­de sam­ti­dig, at hol­det fort­sat har et styk­ke vej til VM-for­men. Det var Dan­marks an­det ne­der­lag på tre da­ge til let­ter­ne ef­ter 4-6-duk­ker­ten i Gi­gan­ti­um i Aal­borg torsdag af­ten, og spe­ci­elt den de­fen­si­ve struk­tur kan tra­en­ge til et ef­ter­syn i de kom­men­de uger. De na­e­ste te­stop­gør ven­ter i den kom­men­de we­e­kend, hvor Dan­mark skal spil­le to ude­kam­pe mod Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.