DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

I dag kan Leicester ta­ge et stort skridt imod et af de mest sen­sa­tio­nel­le mester­ska­ber i mo­der­ne tid.

Men selv om hol­det li­ge nu lig­ger til at vin­de guld, skal man ik­ke in­dreg­ne Leicester blandt de hold, som kan vin­de guld i den kom­men­de saeson. Book­ma­ker­ne er nem­lig al­le­re­de på ba­nen med od­ds til den kom­men­de saeson, og her lig­ger Leicester blot på sy­ven­de­plad­sen. I ste­det er Man­che­ster Ci­ty book­ma­ker­nes sto­re fa­vo­rit til at lø­be med gul­det.

»På trods af Lei­cesters emi­nen­te saeson og me­get sand­syn­li­ge mester­skab, tror vi ik­ke, at hol­det kan gen­ta­ge suc­ce­sen til den kom­men­de saeson. Men vi har trods alt få­et så me­get respekt for Lei­cesters nye ni­veau, at Kas­per Sch­mei­chel og co. er førsteud­for­drer til den fa­ste top seks i Pre­mi­er Le­ague,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.