1,95

BT - - SPORTEN -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne kamp. Sto­ke er vold­somt sva­ek­ket de­fen­sivt af, at må­l­mand Ja­ck But­land er ude for re­sten af sa­e­so­nen, mens hol­dets of­fen­siv til den­ne kamp skul­le bli­ve for­sta­er­ket af Xher­dan Shaqi­ri, og da Sto­ke i for­vej­en ik­ke har det vil­de at spil­le for, vil det un­dre, hvis hol­det kom­mer spe­ci­elt de­fen­sivt ud til den­ne kamp. Li­ver­pool an­gri­ber al­tid højt på eget gra­es, og selv den se­ne­ste kamp mod el­lers de­fen­sivt sta­er­ke Tot­ten­ham var et min­dre chan­ce­or­gie, hvor der bur­de va­e­re kom­met fle­re mål. Fint od­ds på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.