1,76

BT - - SPORTEN -

Det er sva­ert at se, hvorfor Brønd­by og OB skal le­ve­re en må­l­fest i af­ten. Grønsva­e­ren på Brønd­by Sta­dion er li­ge­som sid­ste for­år ik­ke i god stand og har gi­vet sva­e­re for­hold for hol­de­ne. Godt nok er Brønd­by uden Riza Dur­mi­si og Da­ni­el Ag­ger, men un­der Auri Sk­ar­ba­li­us har man spil­let me­get for­sig­tigt, blandt an­det for­di ba­nen ik­ke ind­by­der til po­le­ret fod­bold. OB er med stor sand­syn­lig­hed uden sine to of­fen­si­ve es­ser Ras­mus Falk og Ras­mus Fester­sen, hvil­ket er en mar­kant sva­ek­kel­se af ga­ester­nes of­fen­siv, som i sid­ste uge så me­get svag ud imod Ran­ders.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.