2,50

BT - - SPORTEN -

Fremad Ama­ger er en af de sto­re fa­vo­rit­ter til op­ryk­ning, men det har ik­ke fun­ge­ret for dem i de se­ne­ste kam­pe. De skul­le frem til over­ti­den for at slå bund­hol­det Mid­del­fart og har så tabt de to se­ne­ste kam­pe, hvor hol­dets tek­nisk an­lag­te spil har det sva­ert på de knol­de­de ba­ner. De er til gen­ga­eld guf for Aar­hus Fremad, som al­le­re­de har hen­tet po­int ude mod bå­de AB og Hvi­d­ov­re i det­te for­år. Hol­det har godt nok Las­se Nør­dam i ka­ran­ta­e­ne, men vandt over­le­gent over Ma­ri­en­lyst uden ham, så me­get fint spil på, at Aar­hus Fremad får po­int hér.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.