Ber­nie San­ders vin­der i Wy­o­m­ing

BT - - NYHEDER -

PRA­ESI­DENT­KAN­DI­DAT De­mo­kra­ter­nes va­el­ger­mø­der i Wy­o­m­ing end­te lør­dag med end­nu en sejr til den ven­stre­o­ri­en­te­re­de Ber­nie San­ders. Der­med har han vun­det ot­te ud af de se­ne­ste ni del­stats­du­el­ler med Hil­lary Cl­in­ton.

Men den tid­li­ge­re før­ste­da­me har dog sta­dig fø­rer­trøj­en på.

Op­ta­el­lin­gen fra Wy­o­m­ing er stort set fuld­ført, og iføl­ge CNN får se­na­to­ren fra Ver­mont 56 pro­cent af stem­mer­ne mod 44 pro­cent til ri­va­len.

Ons­dag vandt San­ders og­så pri­ma­er­val­get i sta­ten Wi­scon­sin.

I Wy­o­m­ing var der kun 14 de­le­ge­re­de på spil, og iføl­ge The New York Ti­mes bli­ver de for­delt stort set li­ge­ligt mel­lem de to ri­va­ler, selv om op­bak­nin­gen til San­ders var en smu­le stør­re end til Cl­in­ton.

Hil­lary Cl­in­ton fast­hol­der der­med sit for­spring på over 200 de­le­ge­re­de i det sam­le­de regn­skab.

Men sej­ren gi­ver Ber­nie San­ders et ryg­stød, in­den de to ri­va­ler 19. april skal op mod hin­an­den i del­sta­ten New York, der med 291 de­le­ge­re­de er en af de helt af­gø­ren­de i sla­get om at bli­ve no­mi­ne­ret som de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat. Hil­larys hjem­me­ba­ne Beg­ge kan­di­da­ter brug­te da og­så lør­da­gen til at fø­re valg­kamp i New York, hvor Hil­lary Cl­in­ton an­ses for ha­ve en ’hjem­me­ba­ne­for­del’, for­di hun har re­pra­e­sen­te­ret New York i kon­gres­sen som se­na­tor.

Cl­in­ton hav­de ef­ter val­get i Wi­scon­sin 1.274 de­le­ge­re­de bag sig mod 1.025 til San­ders. Hos de­mo­kra­ter­ne sik­res pra­esi­dent­no­mi­ne­rin­gen ved at ha­ve op­bak­ning fra 2.383 de­le­ge­re­de.

Hos re­pu­bli­ka­ner­ne kra­e­ver no­mi­ne­rin­gen støt­te fra 1.237 de­le­ge­re­de. Ted Cruz har 540 de­le­ge­re­de bag sig, men ri­va­len Do­nald Trump fø­rer dog sta­dig med over 743 de­le­ge­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.