Kra­e­ver at mi­ni­ster går af

BT - - NYHEDER -

Tu­sind­vis af de­mon­stran­ter gik i af­tes på ga­den i Mal­tas ho­ved­stad Val­let­ta, med krav om, at pre­mi­er­mi­ni­ster Jo­seph Muscat tra­e­der til­ba­ge ef­ter af­slø­rin­ger af, at hans stabs­chef og en af hans mi­ni­stre ejer skuf­fe­sel­ska­ber i skat­te­ly.

Mal­tas op­po­si­tion vil ha­ve en til­lids­af­stem­ning i par­la­men­tet, for­di Muscat ik­ke har fy­ret sin ener­gi­mi­ni­ster Kon­rad Mizzi og sin stabs­chef Keith Schem­bri.

De er beg­ge na­evnt i de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer, som er 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter om kli­en­ter hos ad­vo­kat­fir­ma­et Mos­sa­ck Fon­seca i Pa­na­ma, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i at hja­el­pe med at flyt­te sto­re sum­mer over i skuf­fe­sel­ska­ber i skat­te­ly.

Op­po­si­tions­le­de­ren si­ger, at Mal­ta er ble­vet ført ind i en mørk gy­de af kor­rup­tion, ven­ne­tje­ne­ster, diskri­mi­na­tion, magt­mis­brug og an­greb på en­hver, der kri­ti­se­rer re­ge­rin­gen.

»Al­le dis­se skan­da­ler har én ting til fa­el­les - Jo­seph Muscat,« si­ger op­po­si­tions­le­de­ren.

/ritzau/dpa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.