Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mor­ten Øster­gaard Det er ret åben­lyst, at når val­gets ta­le gjor­de, at de så­kald­te gam­le par­ti­er kun li­ge med nød og na­ep­pe kun­ne skra­be sam­men til et fler­tal, er det et ud­tryk for, at der er et øn­ske om et nybrud. For mig hand­ler det om en an­den po­li­tisk ret­ning for Dan­mark

Le­der, De Ra­di­ka­le. Til Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.