Fri­ka­del­ler m/til­be­hør fra Føtex De­li

BT - - NYHEDER -

Er­na­e­ring: Pris: 42 kr. Tid: 4-5 min. Bedst i test: Den kun­ne jeg godt fo­re­stil­le mig at spi­se til af­tens­mad. Det sma­ger jo fak­tisk af chi­li con car­ne – den kan jeg godt li­de ud fra en sam­men­lig­ning med en rig­tig god hjem­mela­vet en af slagsen. Det, der tra­ek­ker ned, er, for­di der er ok­se­kød i, det skal vi ge­ne­relt spi­se lidt min­dre af.

Smag: Pris: Tid: Det

32,95 kr. ca. 40 min. er mest af alt ost og pasta­pla­der, og så er der lidt kød, men na­e­sten in­gen to­mat. Den lug­ter ik­ke sa­er­lig godt og sma­ger af smel­tet ost. Det er ik­ke la­sag­ne, det er smel­tet ost. Min dat­ter vil­le va­e­re vild med det, hun el­sker smel­tet ost. Jeg for­står godt, hvorfor de har valgt ik­ke at skri­ve, hvad der er i. 34,95 kr. 5 min. lig­ner jo flø­de­bol­ler – fri­ka­del­le-flø­de­bol­ler. Det er ke­de­ligt. Fri­ka­del­ler­ne er tør­re, og ma­eng­de­for­hol­det mel­lem kød og kar­to­f­ler tra­ek­ker ned ift. er­na­e­ring. Der skul­le i ste­det va­e­re en fri­ka­del­le og fle­re kar­to­f­ler – man får for me­get kød og for lidt grønt­sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.