Min­dre kød

BT - - NYHEDER -

Det hand­ler nem­lig først og frem­mest om at spi­se en va­ri­e­ret kost. Så man skal ik­ke al­tid ta­ge den må­l­tids­løs­ning, der har mest kød, men i ste­det skif­te mel­lem fi­ske- og ve­ge­tar­ret­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.