Den tred­je God­fat­her

BT - - NAVINE - Løs­nin­ger fra i går:

(Man­ci­ni) i Fran­cis Ford Cop­po­las ’God­fat­her III’ (1989). Sidst­na­evn­te ind­brag­te ham me­get apro­pos en Oscar-no­mi­ne­ring – uden at det dog ud­lø­ste en af de ef­ter­trag­te­de sta­tu­et­ter. Uomt­vi­ste­li­ge ev­ner Uan­set hud­far­ve og ef­ter­navn er Garcías ev­ner som sku­e­spil­ler uomt­vi­ste­li­ge. Han er i dag en af de etab­le­re­de stjerner og har si­den gen­nem­brud­det haft rol­ler i alt fra ka­er­lig­heds­film til po­li­ti-thril­lers – og i 2000er­ne som skurk i de char­me­ren­de ’Oce­an’s Ele­ven’ og ’Oce­an’s Twel­ve’. Det er og­så ble­vet til et ko­misk

Nem mak­ker­skab med bl.a. Ste­ve Martin, Je­an Reno og Jo­hn Cle­e­se i ’Pink Pant­her 2’ fra 2009.

An­dy García er født i Cu­ba, men fa­mi­li­en flyt­te­de til Mi­a­mi, da han var fem år gam­mel for at unds­lip­pe Ca­stro-dik­ta­tu­ret. Sidst­na­evn­te har García ad­skil­li­ge gan­ge åbent kri­ti­se­ret, og han har ef­ter­lyst frie valg i Cu­ba.

Sva­er

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.