Højb­jerg fik fuld tid i Re­vi­er-re­mis

BT - - SPORTEN -

Schal­ke 04 og Borus­sia Dort­mund spil­le­de i går 2-2 i et af Bun­des­liga­ens stør­ste lo­ka­l­op­gør, det så­kald­te Re­vi­er-der­by. Al­le mål blev sco­ret i en un­der­hol­den­de an­den halv­leg.

Shin­ji Ka­gawa brag­te Dort­mund for­an 1-0 med en per­le af en scor­ing kort ef­ter pau­sen, da ja­pa­ne­ren ele­gant løf­te­de bol­den ind over Schal­ke-ke­e­per Ralf Fa­hr­mann. Schal­ke-spil­le­ren Leroy Sa­ne fik ud­lig­net til 1-1 tre mi­nut­ter se­ne­re ef­ter et min­dre sky­de­telt for­an Dort­mund-må­let. Ef­ter 56 mi­nut­ter score­de Mat­t­hi­as Gin­ter til 2-1 for Dort­mund, in­den den hol­land­ske an­gri­ber Klaas-Jan Hun­telaar 10 mi­nut­ter se­ne­re stod for den sid­ste scor­ing til 2-2 på et straf­fes­park for hjem­me­hol­det.

Den dan­ske lands­holds­spil­ler Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg (th.) spil­le­de he­le kam­pen på Schal­kes cen­tra­le midt­ba­ne og fik en ad­var­sel un­der­vejs. Dort­mund, der spa­re­de fle­re pro­fi­ler før tors­da­gens re­tu­ro­p­gør i Eu­ro­pa Le­ague mod Li­ver­pool, lig­ger på an­den­plad­sen med 68 po­int ef­ter 29 kam­pe. Bay­ern Mün­chen fø­rer ra­ek­ken med 75 po­int. Der mang­ler fem spil­ler­un­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.