E guld­drå­be

BT - - SPORTEN -

må­l­ma­ski­ne. Han hav­de ik­ke sco­ret et Pre­mi­er Le­ague-mål i to må­ne­der. Hav­de han mon ramt en må­lkri­se?

Det sva­re­de Var­dy selv på i sej­ren mod Sun­der­land ved stå for Lei­cesters to mål i 2-0-sej­ren. Med må­le­ne har Var­dy nu sco­ret 21 gan­ge i sa­e­so­nen. Det er før­ste gang, det sker for en Leicester-spil­ler si­den 1985, da den en­gel­ske an­grebs­le­gen­de Gary Li­ne­ker for­må­e­de det sam­me.

»Var­dy fortje­ner alt, hvad han op­når. Han ar­bej­der så hårdt, og han er så god en fyr at ha­ve i om­kla­ed­nings­rum­met. Han er en god ind­fly­del­se på al­le. Han lø­ber ef­ter bol­de, som an­dre an­gri­be­re må­ske ik­ke vil­le lø­be ef­ter. Han gør de dår­li­ge chan­cer til go­de, og han gør de go­de chan­cer til frem­ra­gen­de,« ly­der ro­ser­ne fra Sch­mei­chel.

»Vi blev nødt til at gra­ve dybt. Det er dér, vi vi­ser per­son­lig­hed. Det er dér, vi vi­ser fight,« til­fø­jer han om sej­ren over Sun­der­land, der sam­men med Man­che­ster Uni­teds ne­der­lag som mi­numum sik­re­de klub­ben del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen for før­ste gang i klub­bens hi­sto­rie. Re­kord-Erik­sens håb Mens Sch­mei­chel stod so­lidt for Leicester, stor­spil­le­de Erik­sen for Tot­ten­ham i kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted, der var en halv ti­me for­sin­ket, for­di ga­ester­nes hold­bus sad fast i Lon­don-tra­fik­ken. Med to flot­te op­la­eg var han med til at gå fra 0-0 til 3-0 på søl­le seks mi­nut­ter. Han skab­te chan­cer­ne, han var man­den bag må­le­ne og er i øje­blik­ket i stor­form med 10 må­l­gi­ven­de af­le­ve­rin­ger hidtil. En per­son­lig re­kord for Erik­sen.

Men selv om det kø­rer på skin­ner for Tot­ten­ham og dan­ske­ren, skal han og hold­kam­me­ra­ter­ne sa­et­te de­res lid til, at West Ham, Swan­sea, Man­che­ster Uni­ted, Ever­ton og Chel­sea dril­ler Leicester til­pas i de sid­ste fem kam­pe til, at for­sprin­get på syv po­int kan ind­hen­tes. Alt imens skal Tot­ten­ham selv gø­re rent bord mod Sto­ke, West Bromwich, Chel­sea, Sout­hamp­ton og Newcast­le.

Det er ik­ke umu­ligt, men li­ge nu skin­ner so­len al­ler­mest på even­ty­ret Leicester og Kas­per Sch­mei­chel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.