DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Va­nen tro er der spa­en­ding til det sid­ste om kårin­gen af årets for­svars­spil­ler i NBA.

Størst fa­vo­rit er Los An­ge­les Clip­pers’ ener­gi­ske cen­ter DeAn­dre Jor­dan til od­ds tre. Han ran­ge­rer helt i top­pen af NBA i bå­de re­bo­unds og blo­cks. Men bå­de Gol­den Sta­te War­ri­o­rs forward Dray­mond Gre­en til od­ds 3,20 og At­lan­ta Hawks’ forward Paul Mils­ap til od­ds 4,20 er se­ri­ø­se bej­le­re til tit­len.

»Vur­de­rin­gen af årets for­svars­spil­ler hand­ler bå­de om in­di­vi­du­el­le stats, og om hvor­dan for­sva­ret pra­este­rer som hel­hed. Der­for er den of­te sva­er at for­ud­si­ge. Vi har DeAn­dre Jor­dan som fa­vo­rit, og det skyl­des i høj grad, at han med sin til­ste­de­va­e­rel­se og ud­strå­ling løf­ter he­le Clip­pers-for­sva­ret. Mod­stan­der­ne af­står sim­pelt­hen fra at an­gri­be kur­ven li­ge­så ag­gres­sivt, når han er på ba­nen,« ly­der ana­ly­sen fra Bets­a­fes Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.