1 , 95

BT - - SPORTEN -

Der bør va­e­re mas­siv klas­se­for­skel i den­ne kamp. Ef­ter en opblus­sen er Bo­log­na gå­et helt i stå, og ind­sat­sen se­ne­st i ne­der­la­get mod Vero­na var un­der al kri­tik. Her er top­sco­rer Mat­tia De­stro ude med en ska­de, mens Ema­nu­e­le Gi­ac­che­ri­ni har ka­ran­ta­e­ne, og det er to vig­ti­ge spil­le­re at måt­te und­va­e­re. Mod­sat er Ro­ma fly­ven­de ef­ter Luci­a­no Spal­let­ti, hvor det er ble­vet til sej­re i ni af de se­ne­ste 10 kam­pe, og Ro­ma sco­rer na­er­mest ef­ter be­hag. Godt nok er Rad­ja Naing­goi­an i ka­ran­ta­e­ne, men det lig­ner sta­dig en me­get klar sejr til ro­mer­ne.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.