2,20

BT - - SPORTEN -

Brigh­ton er i høj grad med i spil­let om op­ryk­ning. For­men er god, og man er i stort set ska­des­fri be­sa­et­ning, og skal ha­ve go­de chan­cer for at vin­de den­ne kamp. Not­ting­ham Fo­rest har haft en ska­des­pla­get og skuf­fen­de saeson, som til sidst ko­ste­de ma­na­ger Dou­gie Fre­ed­man job­bet. Man har ik­ke fun­det af­lø­se­ren end­nu, så Paul Wil­li­ams har sta­dig ansva­ret - og for­men er elen­dig og ska­des­li­sten me­get lang. Man kan selv­føl­ge­lig ind­ven­de, at od­dset i for­vej­en ik­ke er al­ver­den på Brigh­ton på frem­med gra­es, men mo­ti­va­tio­nen bør sik­re ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.