Ver­dens la­eng­ste py­ton

BT - - NYHEDER -

En grup­pe ma­lay­si­ske ar­bej­de­re på en byggeplads fik no­get af en over­ra­skel­se torsdag, da de fandt den ka­em­pe py­tonslan­ge. De rin­ge­de ef­ter myn­dig­he­der­ne, der ef­ter en halv ti­mes jagt kun­ne kon­klu­de­re, at det er den la­eng­ste py­tonslan­ge, der no­gen­sin­de er ble­vet må­lt. »Den er ot­te me­ter lang og ve­jer om­kring 250 ki­lo,« for­tal­te en tals­mand til The Gu­ar­di­an.

Slan­gen, der blev fun­det på øen Penang, er se­ne­re af­gå­et ved dø­den, ef­ter den lag­de aeg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.