Jeg ta­ck­le­de mi­ne fø­lel­ser med al­ko­hol

BT - - NYHEDER -

Beg­ge mi­ne fora­el­dre dø­de af can­cer, og det har jeg nok ik­ke helt be­ar­bej­det. Så har jeg ta­ck­let tin­ge­ne på min må­de, som jeg nok har ta­get til mig gen­nem min op­va­ekst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.