FN be­kym­ret over mad­man­gel i Irak

BT - - NYHEDER -

Tu­sind­vis af men­ne­sker i den be­lej­re­de by Fal­luja i Irak mang­ler mad, og si­tu­a­tio­nen er ek­stremt be­kym­ren­de, mel­der FNs Fø­de­va­re­pro­gram (WFP).

60.000 men­ne­sker skal va­e­re ramt af kri­sen, som iføl­ge FN sand­syn­lig­vis vil bli­ve va­er­re.

»Be­lej­rin­gen fort­sa­et­ter på tred­je må­ned i Fal­luja, og der blev i marts ik­ke no­te­ret tegn på frem­skridt. Fø­de­va­re­pri­ser­ne er ek­stremt hø­je, og bu­tikslag­re­ne er tom­me,« skri­ver FN-kon­to­ret i en rap­port. Pri­sen på hve­de var i sid­ste må­ned seks gan­ge hø­je­re, end den var i de­cem­ber iføl­ge WFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.