Fa­engs­let for spio­na­ge­mi­stan­ke

BT - - NYHEDER -

En ame­ri­kansk flå­deof­fi­cer er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let på bag­grund af en mi­stan­ke om spio­na­ge, op­ly­ser en tals­mand i Det Hvi­de Hus.

Of­fi­ce­ren til­ba­ge­hol­des i et mi­li­ta­er­fa­engsel i del­sta­ten Vir­gi­nia, si­ger tals­mand Josh Ear­ne­st.

Tals­man­den vil ik­ke sva­re på, hvad der lig­ger til grund for an­kla­gen. Han hen­vi­ser til den re­le­van­te sty­rel­se un­der for­svars­mi­ni­ste­ri­et.

Flå­deof­fi­ce­ren hav­de ad­gang til føl­som­me ef­ter­ret­nin­ger og er an­kla­get for at ha­ve over­dra­get stats­hem­me­lig­he­der til Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.