’Vi går ef­ter at vin­de OL-me­dal­jer’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA­GEN DER­PÅ Ef­ter søn­da­gens sna­ev­re 26-24sejr over Ba­hrain var op­ti­mis­men sva­er at få øje på hos Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek, selv om OL-bil­let­ten blev sik­ret. Da­gen der­på så han dog lidt på OL­del­ta­gel­sen i Rio til som­mer igen­nem lidt me­re po­si­ti­ve bril­ler, da BT fan­ge­de ham på te­le­fo­nen.

»Man kan jo al­drig for­ven­te no­get, men for­håb­nin­ger­ne er en me­dal­je. Det er det, vi går ef­ter, og det er det, spil­ler­ne går ef­ter. Nu ar­bej­der vi ben­hårdt frem mod OL, og så må vi prø­ve at kom­me med i me­dal­je­kam­pe­ne,« ly­der det fra Ul­rik Wil­bek, der selv stod i spid­sen for lands­hol­det ved de to forrige OL­slut­run­der. Skal for­bed­re kon­tra­fa­sen Lands­hol­det sam­les i ju­ni til nog­le VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Østrig og igen i juli, hvor hol­det del­ta­ger i en fi­re-na­tio­ners tur­ne­ring i Frank­rig som op­varm­ning til OL, før hol­det lan­der i Rio 1. au­gust.

For­be­re­del­ser­ne vil isa­er bli­ve brugt på at skul­le for­bed­re kon­tra­fa­sen, forta­el­ler Ul­rik Wil­bek.

»En af de ting, vi har snak­ket om, er, at vi ik­ke sco­rer nok af de let­te mål. Vi skal ka­em­pe for me­get for må­le­ne. Kon­tra­fa­sen har no­get helt åben­lys for­bed­rings­po­ten­ti­a­le. En fem-seks mål i kon­tra­fa­sen i hver kamp vil­le py­n­te en del og og­så gø­re det he­le no­get nem­me­re.«

Der tra­ek­kes lod til OL-tur­ne­rin­gen 29. april i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.