DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tre da­ge i tre lan­de med tre fod­bold­kam­pe. Det ly­der som lidt af en drøm for en­hver fod­bold­nørd – og lad det va­e­re sagt med det sam­me: Det var det i sand­hed og­så.

En gang om året ta­ger Dan­ske Spil nem­lig vin­der­ne af årets kon­kur­ren­cer i Tips og Od­dset med rundt til fod­bold i Eu­ro­pa. Be­ske­dent nok har de døbt den ’Ver­dens bed­ste fod­bol­drej­se’, men med desti­na­tio­ner som Ber­lin og Madrid på me­nu­en, var det sva­ert ik­ke at va­e­re enig i den ti­tel.

Tu­rens høj­de­punkt var dog gal­la­mid­da­gen med strå­len­de un­der­hold­ning af blandt an­dre Lars Hjorts­høj, in­den tu­ren søn­dag gik til Sun­der­land, hvor Kas­per Sch­mei­chel og kom­pag­ni skul­le ta­ge end­nu et skridt imod od­ds­hi­sto­ri­ens stør­ste sen­sa­tion.

Det gjor­de de som be­kendt. Med Od­dset-vin­der­ne som vid­ner på før­ste par­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.