1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne kamp. Man­che­ster Ci­ty er bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt og er sta­dig uden Vin­cent Kom­pa­ny. Selv om hol­det som ud­gangs­punkt ik­ke skal ud for at an­gri­be, har det sta­dig mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet. Pa­ris SG skal op og an­gri­be, da hol­det er ude af tur­ne­rin­gen, hvis det ik­ke får sco­ret. De­fen­sivt mang­ler mang­ler man David Lu­iz på grund af ka­ran­ta­e­ne (og Blai­se Ma­tu­i­di på sam­me kon­to) og ef­ter 2-2 i den før­ste kamp er det sva­ert at se den­ne kamp gå i stå, da der ind­til 2-2 al­tid vil va­e­re et hold, der skal jag­te et mål.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.