2 ,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er of­te god va­er­di i at spil­le uaf­gjort ef­ter før­ste halv­leg i kam­pe med stor be­tyd­ning, og den­ne kan snildt va­e­re end­nu en i ra­ek­ken. Torquay lig­ne­de en sikker nedryk­ker, men har på im­po­ne­ren­de vis få­et he­vet sig over stre­gen ef­ter at ha­ve få­et styr på de­fen­si­ven. Så­le­des er der blot sco­ret to gan­ge i før­ste halv­leg i hol­dets seks se­ne­ste kam­pe på eget gra­es. Al­trin­cham må for alt i ver­den ik­ke ta­be den­ne kamp. Gør hol­det det, lig­ner det nedryk­ning, og der­for må man for­ven­te, at det ik­ke kom­mer til Torquay for at un­der­hol­de.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.