5,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sin sag at spil­le på et hold som Da­gen­ham & Red­brid­ge, som lig­ger uhja­el­pe­ligt sidst. Skal hol­det ha­ve en chan­ce for at bli­ve op­pe, skal det ha­ve tre po­int i dag, og helt umu­ligt er det da ik­ke, at det får dem. Lu­ton er nem­lig og­så elen­digt kø­ren­de med tre ne­der­lag på stri­be, og ef­ter det se­ne­ste ne­der­lag for­duf­te­de den sid­ste re­a­li­sti­ske chan­ce for at nå play­off. Ska­des­li­sten er ret lang, og hjem­me har man va­e­ret elen­dig med 10 ne­der­lag i 20 kam­pe. Ta­get i be­tragt­ning af, at ga­ester­nes mo­ti­va­tion skal va­e­re størst, vir­ker od­dset højt på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.