Skat­te­pen­ge bli­ver brugt på luksus og fe­ri­er

BT - - NYHEDER -

FOR­BRUG Tirs­dag har over tre mil­li­o­ner dan­ske­re få­et en ek­stra skil­ling ind på kon­to­en i form af over­sky­den­de skat. Det har de blandt an­det op­da­get hos dag­lig­va­re­bu­tik­ker­ne og hos rej­se­bu­reau­er­ne, som net­op i dag lok­ker for­bru­ger­ne med go­de til­bud på luksus­va­rer og stor­by­fe­ri­er.

Det kan fak­tisk godt be­ta­le sig, vur­de­rer che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank Las Ol­sen.

»Når man får pen­ge, som man må­ske ik­ke li­ge hav­de reg­net med, er det ik­ke me­re let­ma­elk el­ler rug­brød, som folk bru­ger pen­ge­ne på, men i hø­je­re grad luksusting, der nu er råd til,« si­ger Las Ol­sen til DR Sja­el­land og fort­sa­et­ter:

»Den ty­pi­ske re­ak­tion på de uven­te­de pen­ge er, at de om­sa­et­tes til en lil­le ting til sig selv. En god mid­dag el­ler må­ske en lil­le we­e­kend­fe­rie, hvis man får me­get til­ba­ge. Det er et stort sam­ta­le­em­ne, og det tror jeg godt, bu­tik­ker­ne kan ma­er­ke,« si­ger han.

Iføl­ge Las Ol­sen kan det dog godt be­ta­le sig at tø­ve lidt, før man ka­ster sig over de fri­sten­de til­bud i bu­tik­ker­ne.

»Grund­la­eg­gen­de er pen­ge jo til for at bli­ve brugt, så det er for­nuf­tigt nok at bru­ge de pen­ge, man har. Men der er og­så man­ge, som hel­le­re bur­de skaf­fe sig no­get sik­ker­hed i øko­no­mi­en til ufor­ud­se­te ud­gif­ter,« si­ger Las Ol­sen til DR Sja­el­land.

På land­s­plan har dan­sker­ne i gen­nem­snit få­et 5.329 kro­ner til­ba­ge i skat, mens en fjer­de­del af dan­sker­ne skal be­ta­le en re­stskat på i alt 6,7 mil­li­ar­der kro­ner, op­ly­ser Skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.