Dår­li­ge­re end po­li­ti­et til­la­der

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et druk­ner i over­ar­bej­de

ti­mer hav­de po­li­ti­et op­spa­ret i over­ar­bej­de i slut­nin­gen af fe­bru­ar i år. Det er en for­dob­ling ift. sid­ste år

kro­ner sat­te po­li­ti­ker­ne sid­ste år af til ud­be­ta­ling af po­li­tiets over­ar­bej­de, så ma­eng­den i de­cem­ber blev ned­bragt med 170.000 ti­mer. Men al­le­re­de ef­ter årets to før­ste må­ne­der er an­tal­let af op­spa­re­de ti­mer alt­så til­ba­ge på sam­me ni­veau som i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.