Bel­gisk po­li­ti an­hol­der tre ter­r­or­mista­enk­te

BT - - NYHEDER -

Bel­gisk po­li­ti an­holdt i går tre per­so­ner i for­bin­del­se med an­gre­be­ne i Pa­ris i novem­ber ef­ter nye ransag­nin­ger i det syd­li­ge Bruxel­les. Det skri­ver nyheds­bu­reau­er­ne Reu­ters og AFP. De tre per­so­ner blev an­holdt i for­sta­den Uc­c­le syd for Bruxel­les. Det forta­el­ler Bel­gi­ens statsankla­ger, der ik­ke gi­ver yder­li­ge­re in­for­ma­tio­ner om­kring om­sta­en­dig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.