Der­for skal du al­tid hu­ske hånd­brem­sen...

BT - - NYHEDER -

UPS i van­det, for­kla­rer An­ders Cor­rell. Hånd­brem­sen, der ik­ke var truk­ket, og at vej­en fra par­ke­rings­plad­sen ved mu­se­et ha­el­der ned mod sø­en.

»De her uheld sker fak­tisk to-tre gan­ge om året,« si­ger han.

På Twit­ter slut­te­de Aar­hus Uni­ver­si­tet sin føl­je­ton fra sø­en ved at skri­ve føl­gen­de:

»Ret bog­sta­ve­lig til­gang til AU’s mot­to: So­li­dum pe­tit in pro­fun­dis (Sø­ger i dy­bet den fa­ste grund) men d’ end­te godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.