Ja, in­gen vil ha­ve fle­re bi­ler på ve­je­ne

BT - - DEBAT -

LISA SONESSON

et af ver­dens mest på­li­de­li­ge tog. Når kol­lek­tiv tran­port gør det og fun­ge­rer re­la­tivt godt, så er der stor ten­dens til, at der kom­mer fle­re og fle­re kun­der med. For trods alt er det me­re rart at la­de sig trans­por­te­re frem for selv at sku lle bøv­le med at kom­me frem og fin­de par­ke­rings­plads. Hvis DSB og isa­er trans­port­mi­ni­ste­ri­et vil­le hol­de fin­gre­ne fra at bli­ve ved med at la­ve re­gu­le­rin­ger, så vil­le man uden om­kost­nin­ger kun­ne fyl­de dem yder­li­ge­re op.

S-TO­GE­NE KØ­RER SOM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.