Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Griff Wit­te Nog­le af Dan­marks stør­ste hel­te var dem, der be­skyt­te­de jø­der un­der Ho­lo­caust. Men når det er kom­met til dem, der flyg­ter fra kon­flik­ter i det 21. år­hund­re­de på Eu­ro­pas dør­trin, er Dan­mark gå­et i hø­je­ste gear til at vi­se sin fjendt­lig­hed

Bu­reau­chef for Was­hin­g­ton Post i Lon­don

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.