Flugt­kon­ger­ne

BT - - NYHEDER -

BERBERABEN En af myter­ne om berberaben – den art der nu på fem­te døgn har en fest op­pe i de jy­ske tra­e­kro­ner – er, at de har kend­skab til en un­der­søisk tun­nel, som for­bin­der Nord­afri­ka med Gi­bral­tar. Og det skul­le va­e­re grun­den til, at en grup­pe af slagsen var vel­komst­ko­mité, da eng­la­en­der­ne i 1704 ero­bre­de klip­peø­ens fa­est­ning.

Li­ge si­den har berberaben va­e­ret be­ryg­tet for sin fra­ek­hed, og man me­ner til­med, at det er de fra­ek­ke­ste af slagsen, der er sendt til de eu­ro­pa­ei­ske zoo­lo­gi­ske ha­ver.

I dag fin­des de sta­dig – som den ene­ste pri­ma­ta­rt – på Gi­bral­tar, men el­lers fin­des de ho­ved­sa­ge­ligt i Ma­rok­ko og det nord­li­ge Al­ge­ri­et.

Berberaben er en ha­le­løs ma­ka­ka­be, som kan bli­ve op til 20 år gam­mel. Nor­malt er de mel­lem 50-60 cm hø­je og ve­jer 10 til 13 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.