Bel­gisk pletskud

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

va­e­ret in­vol­ve­ret i 26 scor­in­ger – 15 af dem har han selv ban­ket ind, og så har han lagt op til 11 af slagsen.

I de se­ne­ste to sa­e­so­ner er Man­che­ster Ci­ty ble­vet slå­et ud i kvart­fi­na­len, og beg­ge gan­ge har mod­stan­de­ren va­e­ret FC Barcelona. Men nu er det en­gel­ske mand­skab vi­de­re til se­mi­fi­na­len ef­ter fle­re års pa­u­v­re pra­e­sta­tio­ner og re­sul­ta­ter i Cham­pions Le­ague. Zla­tan ta­et på Det var el­lers PSG, der sat­te sig på spil­let til at be­gyn­de med. På et tids­punkt var fransk­ma­en­de­ne helt op­pe på 77 pro­cents bold­be­sid­del­se.

Zla­tan Ibra­him­ovic var ta­et på at brin­ge ga­ester­ne i front ef­ter 15 mi­nut­ter, da han fra godt 30 me­ters af­stand drø­ne­de bol­den mod kas­sen. Man­che­ster Ci­ty­må­l­mand Joe Hart fik ak­ku­rat hån­den på, så bol­den gik få cen­ti­me­ter over må­let. Sta­erk red­ning af den en­gel­ske må­l­mand.

Ci­ty vil­le og­så le­ge med i før­ste halv­leg. Ser­gio Agüero sat­te i sprint mod Ke­vin Trapp i ga­ester­nes mål, men den 27-åri­ge ar­gen­ti­ner blev fa­el­det, da han tog et tra­ek va­ek fra ke­e­pe­ren. Gult kort til Trapp og straf­fes­park til hjem­me­hol­det, der i øv­rigt ap­pel­le­re­de for rødt kort til må­l­man­den.

Ser­gio Agüero gik selv til straf­fes­parks­plet­ten. Han send­te bol­den en halv me­ter til ven­stre for Ke­vin Trap­ps ven­stre stol­pe, men så var det godt, at den bel­gi­ske hold­kam­me­rat ce­men­te­re­de den sam­le­de sejr se­ne­re i kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.