Go­de chan­cer for et mira­kel af AGF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF-tra­e­ner Glen Rid­ders­holm kal­der det et ’mira­kel’, hvis aar­hu­si­a­ner­ne slår AaB ud af po­kal­se­mi­fi­na­len.

Den vur­de­ring er book­ma­ker­ne dog langt­fra eni­ge i. Her vur­de­res det til at va­e­re re­la­tivt åbent, hvem der en­der i fi­na­len – AaB er fa­vo­rit, men AGF står blot i od­ds 2,29 til at gå vi­de­re hos ek­sem­pel­vis Nor­di­cBet. Det sva­rer til 40 pro­cents chan­ce for en fi­na­le­bil­let for AGF.

»Der er in­gen tvivl om, at AaB er fa­vo­rit til at gå vi­de­re. Men at kal­de AGF-avan­ce­ment for et ’mira­kel’ er en klar over­dri­vel­se. Der­for skal Rid­ders­holms ud­ta­lel­ser for­ment­lig og­så na­er­me­re tol­kes som psy­ko­lo­gisk krigs­fø­rel­se end et re­elt ud­tryk for hans tro på egne chan­cer. Vi for­ud­ser et sa­er­de­les ta­et op­gør, hvil­ket og­så var til­fa­el­det, se­ne­st de to hold mød­tes i liga­en,« si­ger Nor­di­cBets od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.