1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det sto­re lo­ka­l­op­gør i Istan­bul med en for stor fa­vo­rit. Ga­la­ta­s­a­ray har godt nok haft en elen­dig saeson, men hjem­me har de trods alt ik­ke tabt i 12 kam­pe i tra­ek, og va­er­ter­ne ved godt, at det­te op­gør gan­ske en­kelt ik­ke må ta­bes, da det vil be­ty­de me­get for fan­se­ne, at Fe­ner­ba­h­ce så ik­ke bli­ver me­ster. Fe­ner­ba­h­ce im­po­ne­re­de på in­gen må­de i den se­ne­ste kamp ude mod Ko­ny­a­spor, hvor man da og­så tab­te, og vig­ti­ge Ro­bin van Per­sie er meldt me­get tvivl­s­om. Ga­la­ta­s­a­ray har godt nok en for­sva­rer i ka­ran­ta­e­ne, men skal ik­ke va­e­re så un­der­tip­pet.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.