1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Po­kal­se­mi­fi­na­le med re­tur­kamp, hvor det ga­el­der om at få et godt re­sul­tat in­den re­tur­kam­pen. For AGF er det­te for­å­rets med af­stand vig­tig­ste kam­pe, og der­for må man for­mode, at man spil­ler med lidt me­re de­fen­siv på­pas­se­lig­hed end i Superligaen, hvor man ik­ke har det sto­re på spil. AaBan­gre­bet med Lukas Spal­vis og Tho­mas Ene­vold­sen har ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af at ram­me ef­ter­å­rets ni­veau, og AaB ved og­så godt, at det pri­ma­ert ga­el­der om ik­ke at gi­ve AGF et ude­ba­ne­mål. Der­for kun­ne det godt lig­ne få mål i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.