Ty­ske me­di­er: 19-årig dan­sker dra­ebt ved tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 19-årig dan­sker har ons­dag ef­ter­mid­dag mi­stet li­vet ved en mo­tor­vej­su­lyk­ke ved den ty­ske by Re­in­bek ta­et på Ham­burg, skri­ver fle­re ty­ske me­di­er.

Iføl­ge me­di­er­ne ske­te ulyk­ken, da bi­len med den 19-åri­ge blev på­kørt af en last­bil, der kom kø­ren­de mod tra­fik­ken i det for­ker­te spor.

Last­bi­len ram­te bi­len med den 19-åri­ge mand, der var død på ste­det. Bi­len med dan­ske­ren blev ved sam­men­stø­det slyn­get op i luf­ten og lan­de­de på ta­get på mo­tor­vej­en K80.

Ved sam­men­stø­det la­ek­ke­de 400 li­ter di­e­se­lo­lie ud af den foru­lyk­ke­de last­bil, og po­li­ti­et måt­te spa­er­re mo­tor­vej­en i beg­ge ret­nin­ger un­der op­ryd­nings­ar­bej­det.

Den vagt­ha­ven­de hos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce op­ly­ser, at mi­ni­ste­ri­et er i gang med at un­der­sø­ge sa­gen og ik­ke har yder­li­ge­re op­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.